Daň z nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti

Znáte rozdíl? Pokud jste se, zejména v první polovině minulého roku, stali vlastníky nemovitosti, doporučuji číst dál. Dozvíte se víc o zrušení daně z nabytí nemovitosti, což Vám může přinést i několik desítek tisíc.

Do 1.4.2021 můžeme podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce května pak musíme v zákonné lhůtě zaplatit daň. Vláda v loňském roce zrušila daň z nabytí nemovitosti, nikoliv daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí se platila při převodu nemovitosti a činila čtyři procenta z její hodnoty. Daň z nemovitosti se platí každý rok. V roce 2021 se už daň z NABYTÍ nemovitostí neplatí.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 25.9.2020 se zpětným použitím u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později (resp. těch, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dne 31. března 2020 či později).

  • Kdo daň uhradil a vztahuje-li se na něj zrušení tímto zákonem (386/2020 Sb.), může požádat o vrácení této daně (podáním žádosti o vrácení přeplatku na dani).  
  • Pokud se vás zrušení daně týká a dosud jste nepodali daňové přiznání ani daň nezaplatili, nemáte už vůči správci daně žádné povinnosti. Daňové přiznání už tedy podávat nemusíte, daň neplatíte.

Součástí zákona rušícího daň z nabytí nemovitých věcí jsou také změny zákona o daních z příjmů, což je jeden z důležitých okruhů změn v daních z příjmů pro rok 2021:

  • U příjmu z prodeje nemovité věci (pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021), v níž poplatník daně z příjmů fyzických osob neměl své bydliště, slovy ministerstva financí u tzv. investičních nemovitostí, se nově prodlužuje časový test z 5 na 10 let. Tato změna se dotýká například nemovitostí, které poplatník pronajímá, nebo samostatných pozemků a dalších podobných objektů. Pokud tedy poplatník bude chtít nově příjem z prodeje takové nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob osvobodit, potom musí předmětnou nemovitou věc vlastnit (s určitými zákonem vyjmenovanými výjimkami) celých 10 let.
    U příjmu z prodeje nemovitosti, v níž měl poplatník své bydliště je tato lhůta stanovena na 5 let.
  • Pro hypotéky na bytové potřeby pořízené od 1.1.2021 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis – od základu daně si tak nově budou moci fyzické osoby odečíst maximálně 150 tis. Kč. Omezení se týká úvěrů na bydlení obstaraných od 1. ledna 2021. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 tis. Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.