List vlastnictví aneb Techničák nemovitosti

Co se z listu vlastnictví dozvíte, kde ho získat a na co si dát pozor?

List vlastnictví dokládá oficiálního vlastníka nemovitosti, ať už se jedná o dům, chalupu, byt, či jen pozemek. Dozvíme se z něj všechny důležité informace, které je zejména z pozice kupujícího nutné vědět.

List vlastnictví je rozdělen na několik oddílů:
A – informace o vlastníkovi
B – informace o nemovitosti a také právech v její prospěch
C – informace o věcných právech, která nemovitost naopak zatěžují
D – poznámky, plomby a upozornění
E – nabývací tituly a jiné podklady k zápisu (např. kupní smlouva)
F – informace o bonitované půdně ekologické jednotce (tzv. kvalita půdy)

Při koupi nemovitosti byste se tak určitě měli podívat do oddílu C, kde se mohou nacházet různá zástavní práva a věcná břemena. Je důležité se před uzavřením koupě přesvědčit, že na nemovitosti nebudou váznout omezení, která by Vás jako nového vlastníka poškodila.

Prací realitního makléře je dát všechny náležitosti případných omezení do pořádku. Nejčastěji se setkáváme s úplným výmazem stávajícího práva, např. pokud na kupované nemovitosti vázne zástavní právo banky, která původnímu majiteli poskytla hypotéku. Může se však také, z mojí zkušenosti, stát, že uvedené zástavní právo banky již neexistuje a pouze nebylo oficiálně požádáno o jeho výmaz.

Také se mi již stalo, že na nemovitosti vázlo věcné břemeno již neexistující společnosti a k jeho výmazu tak stačilo doložit informaci o tom, že firma zanikla.

Je tedy důležité všechny uvedené skutečnosti náležitě prostudovat a Váš realitní makléř by Vám měl být v řešení těchto věcí rozhodně k dispozici.

Pokud si sami chcete vyžádat list vlastnictví k určité nemovitosti, na každém kontaktním místě označeném jako CzechPoint Vám jej na počkaní vydají. Cena se odvíjí od počtu stran. Pokud se jedná o dokument o více než dvou stranách, vyplatí se Vám zajít na Katastrální úřad, kde bez ohledu na počet stran zaplatíte za jeden LV 100,-Kč.

Další možností bez čekání ve frontách je také vyžádání listu vlastnictví elektronicky na webových stránkách Státní správy zeměměřictví a katastru, kde stačí klinout na „Nahlížení do katastru nemovitostí“, příslušnou nemovitost vyhledat, zaplatit přes online platební bránu a dokument si stáhnout ve formátu pdf.