Družstevní nebo osobní vlastnictví?

Často mají zájemci o koupi nemovitosti vytipovanou oblast, mají jasno v tom, jak velká by nemovitost měla být a vědí, jaké jsou jejich finanční možnosti. Někdy je však byt v družstevním, jindy v osobním vlastnictví. Víte jaký je rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím? Možná nebude na škodu připomenut si výhody i nevýhody obou.

Základním rozdílem mezi družstevním a osobním vlastnictvím je skutečnost, že zatímco v případě osobního vlastnictví vlastníte přímo bytovou jednotku a příslušný podíl na společných prostorách a jste tedy zapsán/a v katastru jako vlastník nemovitosti, v případě družstevního vlastnictví je Vaším majetkem družstevní podíl a danou bytovou jednotku
pouze pronajímáte. Pojďme se na celou specifikaci podívat důkladněji.


Pokud jste majitelem bytu v osobním vlastnictví, jste zapsáni v katastru nemovitostí jako majitel nemovitosti. Cena bytu v osobním vlastnictví je vyšší než v případě družstevního vlastnictví a to z jednoho důvodu – s bytem můžete volně nakládat. V souladu se stanovami můžete svou bytovou jednotku dle svého přání rekonstruovat aniž byste potřebovali souhlas kohokoli. Jednodušší je i financování nemovitosti, neboť v případě
osobního vlastnictví lze financování řešit běžnou hypotékou (družstevní vlastnictví má rovněž možnosti financování, ale omezenější). Případný prodej bytu v osobním vlastnictví podléhá zdanění, v případě družstevního bytu nikoli, neboť nejde o prodej, ale o převod družstevního podílu.


V případě družstevního vlastnicví – jak již bylo řečeno – vlastníte družstevní podíl, nikoli bytovou jednotku. Chod družstva je řízen stanovami, které sice vycházejí z nového Občanského zákoníku, nicméně se mohou družstvo od družstva lišit – družstvo například ve stanovách může určit, že v domě není povolen chov domácích mazlíčků – pokud byl
takový bod uveden ve stanovách či byl řádně odhlasován – musíte jej plně respektovat. V opačném případě může vedení družstva žádat nápravu a v konečném důsledku může dojít až vypovězení nájemní smlouvy (pro porušení stanov nebo třeba nevhodné chování).


Rovněž v případě rekonstrukce musíte žádat o souhlas družstva. Nyní se zdá, že družstevní vlastnictví a povinnosti z takového vlastnictví vyplývající jsou značně omezující. Dalo by se říci, že v družstevním bytě se musíte více přizpůsobit, nicméně má i své výhody. Družstvo se stará o celkový chod domu i větší opravy, leží na něm tedy více povinností a péče než v případě domu s byty v osobním vlastnictví, kde si nejrůznější potíže a opravy musíte vyřešit sami.

Převod družstevního podílu je však rychlý – nezapisuje se do katastru nemovitosti, rovněž provize realitní kanceláře nepodléhá DPH, neboť se nejedná o prodej nemovitosti.

Výhodou družstevního vlastnictví je také anonymita. Jako vlastník nemovitosti v osobním vlastnictví jste zapsáni v katastru nemovitostí a kdokoliv je schopen do těchto údajů nahlédnout a zjisti co kde vlastníte. Naopak v případě nemovitosti v družstevním vlastnictví v katastru dohledatelní nejste.


Pořád si ještě nejste jisti, který typ nemovitosti je pro Vás vhodný, jak by se dalo vyřešit financování? Neváhejte mne kdykoli kontaktovat, spolu s naším finančním specialistou najdeme řešení financování pro oba typy vlastnictví.