Hluk z vedlejšího bytu? Nedejte se!

Že to není nic nového pod sluncem? Ano jistě, asi každý z nás se s nějakým druhem obtěžování hlukem setkal. Jednou je to hlučný pes, jehož majitel jej odmítá ukáznit (no dyť je to zvíře…), jindy nadšený hudebník, který odmítá uvěřit, že panelové stěny jsou velmi tenké a jindy třeba manželský pár, který je velmi temperamentní a žije tak trochu „po italsku“. To všechno jistě znáte. Co ale s tím? Možností je řada, pojďme si je přiblížit.

V první řadě je potřeba vzít v úvahu, zda se jedná o občasné a jednorázové „hlučení“ nebo o pravidelný hluk, který zhoršuje kvalitu bydlení Vás i dalších sousedů. V případě občasného hluku, například v důsledku hlučnější návštěvy je namístě trochu shovívavosti – i Vy máte občas návštěvu.

V případě pravidelného hluku, ať už jde o zmiňovaného psa, neukázněného muzikanta nebo italskou domácnost se jako první doporučuje s dotčenou domácností rozumně a slušně promluvit. Jistě, ne každý je ochoten přijmout rozumné argumenty, ale za pokus to stojí. Dalším stupněm může být odeslání požadavku na umírnění hluku formou doporučeného dopisu – ideálně s kopií na Vaše bytové družstvo nebo SVJ. To by již dotyčný soused měl brát vážně. Dále je zde možnost požádat o spolupráci Vaše bytové družstvo nebo SVJ – zvláště pokud se obtěžování dotýká více sousedů – v tom případě bude muset Vaši stížnost dotčený orgán brát vážně a podniknout patřičné kroky.

Než se ale k podobnému kroku odhodláte, prostudujte si dobře Stanovy a Domovní řád Vašeho bytového družstva nebo SVJ. Bytové družstvo/SVJ může vymáhat plnění povinností jednotlivých členů pouze na základě těchto dokumentů. Pokud nedošlo k porušení Stanov ani Domovního řádu, nemůžete se domáhat spolupráce BD/SVJ – nemohli by pro Vás nic udělat.

Úplně poslední instancí v případě neustálého hluku, který porušuje Domovní řád a pakliže byly využity všechny dříve jmenované postupy je tzv. Sousedská žaloba. Pokud bude tato žaloba úspěšná, vymezí dotčenému sousedovi jasná pravidla soužití. Vezměte však v úvahu, že tyto soudní spory se obvykle táhnou roky a navíc je veškeré důkazní břemeno na straně žalobce – tedy Vaší. Pokud jde o hluk, budete potřebovat důkazní měření i svědky. A to bývá obtížné.

Opět bych se vrátil na začátek: pokuste se se sousedem spíše dohodnout.