Není plocha jako plocha

Při nákupu i prodeji nemovitostí se můžete setkat s celou řadou pojmů, které by Vám měly nabízenou nemovitost přiblížit. Víte ale s jistotou, co přesně znamenají? Některé pojmy znějí velmi podobně a bývají často zaměňovány. Pojďme si je tedy trochu přiblížit, ať nesednete nikomu na lep:

Užitná plocha x celková užitná plocha

Tyto pojmy se zaměňují často a někdy možná i úmyslně – nenechte se tedy nachytat na švestkách. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že zatímco užitná plocha by měla představovat součet čtverečních metrů všech místností v bytě/domě, celková užitná plocha zahrnuje kromě zmíněného také např. sklepní kóji, nebo lodžii. Pokud se tedy kupříkladu hovoří o bytě s celkovou užitnou plochou 85 m2, znamená to, že vlastní byt může být výrazně menší. Proto je vždy dobré ověřit, zda jde o celkovou užitnou plochu nebo o užitnou plochu.

Podlahová plocha

Podlahová plocha se Vám možná bude jevit na první pohled totožná s užitnou plochou, zákon ji však definuje malinko jinak. Je to součet všech podlahových ploch v bytě včetně zastavěných ploch (např. vestavěné skříně, nosné/nenosné příčky a další.).

Obytná plocha

Obytná plocha je rovněž definována jasně zákonem: jedná se o součet čtverečních metrů všech obytných místností, přičemž obytnou místností se rozumí veškeré místnosti určené k trvalému obývání a s plochou větší než 8m2 – v praxi to znamená, že se do obytné plochy nezapočítává koupelna, WC, komora, spíž apod.

Zastavěná plocha

Tento pojem se týká pozemků. Jde o součet zastavěných ploch všech staveb na pozemku – to znamená, že se nejedná jen o plochu samotného domu, ale započítává se i plocha případných dalších staveb – může jít o garáž, zahradní domek atd. Do zastavěné plochy se nezapočítávají přesahy střech, balkonů apod., pokud nejsou podepřeny sloupy nebo jinou konstrukcí.